Kompetencje kluczowe w zaleceniach PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie są definiowane jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

 

 

NOWATORSKIE METODY NAUCZANIA 
W NASZEJ SZKOLE