Dyrekcja

Dyrektor mgr inż. Andrzej Bilewski

Z-ca dyrektora mgr inż. Wioletta Czupryna-Kopeć

 
 Z-ca dyrektora mgr Marek Partyka

Kadra pedagogiczna

Sekretariat i księgowość