UROCZYSTE  ROZPOCZĘCIE  ROKU  SZKOLNEGO  2012/2013

 3  września 2012 r. o godzinie 830   na boisku szkolnym ZSP miało  miejsce rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013.  Dyrektor szkoły p. Andrzej Bilewski  powitał  Panią Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Renatę Krzemień, Przewodniczącą Rady Rodziców R. Trzeszkowską, Grono Pedagogiczne  oraz  zgromadzoną  Młodzież  Zespołu  Szkół  Ponadgimnazjalnych . Dyrektor życzył zgromadzonym sukcesów  w nadchodzącym roku szkolnym.Ogłosił również stypendystów Prezesa Rady Ministrów, którymi zostali: Małgorzata Szumilas (IIIB LO) i Klaudia Kogut (IIIe Technikum Nr 1). Poszczególne klasy zostały uwiecznione na zdjęciach, a następnie udały się do swoich sal lekcyjnych wraz z wychowawcami w celu omówienia najważniejszych spraw klasowych.

   

 W oczekiwaniu na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego ......

     

Uroczystość rozpoczął Dyr.Szkoły A.Bilewski...... wspierany przez obydwie zastępczynie: A.Gradzik i                         A.Ejsmond  Kowalską

 

     

  Zaproszeni Goście oraz Grono Pedagogiczne

   

Pani Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej R.Krzemień wręczyła Stypendia Starosty dla: Małgorzaty Narwojsz z kl.IIA LO oraz Marty Saneckiej z kl. II g Technikum za bardzo dobre wyniki                               w nauce  i wzorowe zachowanie. GRATULUJEMY!!!