Kadra pedagogiczna

 

mgr Agnieszka Bałaga
historia,
wiedza o społeczeństwie

mgr Angelika Bilewska 
język polski, historia,
historia i społeczeństwo,
sztuka autoprezentacji
mgr inż. Wioletta Czupryna-Kopeć 
fizyka
ks. Sławomir Dalczyński 
religia
mgr Maria Drożdżowska
matematyka

mgr Ewa Dytkowska 
wychowanie fizyczne

mgr Anita Dziadek
matematyka
  mgr Dariusz Wilczyński 
informatyka
mgr Mirosława Gajda
wychowanie fizyczne
mgr Jerzy Radziwolski
pedagog szkolny
  mgr Robert Jaskulski
język rosyjski,
edukacja dla bezpieczeństwa
mgr Krzysztof Kabata 
geografia,
rachunkowość i analiza finansowa
  mgr Agnieszka Kaczmarek
język angielski
mgr Izabela Kasperek 
język polski,
sztuka autoprezentacji,
dziennikarstwo i świat mediów,
sztuka krasomówcza
mgr Krystyna Kaszuba 
podstawy przedsiębiorczości,
ekonomia w praktyce,
pracownia hotelarstwa,
podstawy działalności przedsiębiorstw,
usługi dodatkowe w hotelarstwie
  mgr Paweł Karolczak
wychowanie fizyczne
mgr Iwona Kąkol
działalność recepcji,
pracownia hotelarstwa,
pracownia obsługi informatycznej
mgr Ewa Kozłowska 
matematyka
  mgr Małgorzata Lech
działalność usługowa we fryzjerstwie,
informatyka
mgr  Monika Lubańska
matematyka
mgr Katarzyna Majcher 
język polski,
sztuka krasomówcza
mgr Elżbieta Malec 
język niemiecki 
  mgr Katarzyna Nowak
podstawy fryzjerstwa,
techniki fryzjerskie
mgr Marek Partyka 
jezyk angielski
mgr Małgorzata Piwońska
język angielski
mgr Teodozja Plebańczyk 
pracownia ekonomiczna,
działalność gospodarcza,
planowanie i sprawozdawczość w organizacji,
pracownia rachunkowości i analizy finansowej
mgr Barbara Pobiega
bibliotekarz
mgr Michał Siekierski 
język angielski
mgr Katarzyna Słabońska 
chemia, 
organizacja produkcji gastronomicznej,
usługi gastronomiczne
mgr Renata Sowińska 
biologia,
przyroda,
matematyka
 
mgr Halina Szczepanik-Woźniak 
bibliotekarz
mgr Adrian Szumilas
wychowanie fizyczne
mgr Justyna Szumilas
język polski
mgr Monika Deręgowska-Rajczak 
język niemiecki
mgr Teresa Wąsowicz 
język rosyjski
mgr Monika Wesołowska
matematyka
mgr Aneta Wójcikiewicz 
język polski,
sztuka krasomówcza,
sztuka autoprezentacji 
mgr Piotr Zawadziński
wychowanie fizyczne
mgr inż. Małgorzata Zdanowska-Gacek 
pracownia gastronomiczna,
technologia gastronomiczna
z towaroznawstwem,
zasady żywienia,
działalność gospodarcza
w gastronomii
 
mgr Agnieszka Zielińska 
język angielski
mgr Monika Zwolska 
język angielski
mgr Anna Kaleta-Radek 
j. polski, historia,
historia i społeczeństwo
  mgr Agnieszka Stachnik-Wach
pracownia ekonomiczna,
podstawy ekonomii i statystyki,
działalność gospodarcza
 

mgr Andrzej Żądło
wiedza o kulturze,
zajęcia artystyczne: muzyka