Zachęcamy wszystkich uczniów do uczęszczania w SKS tenisa stołowego. Zajęcia dla chłopców i dziewczyn prowadzone są

przez mgr Piotra Zawadzińskiego.