W związku z planowanym zakupem tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarek proszę o przedstawienie oferty cenowej na artykuły w asortymentach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
     Proszę o uwzględnienie jedynie tonerów i tuszy oryginalnych producenta drukarek, zamienniki nie będą brane pod uwagę. Jeżeli występują w dwupakach lub w czteropakach jedna sztuka dotyczy jednego kompletu.
       W załączeniu przesyłamy również projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
     Oferty prosimy składać do dnia 07.02.2013 r. do godz. 1000 (na adres e-mail: zsp1busko6@wp.pl.).
 

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2