W związku z planowanym zakupem artykułów przemysłowych oraz środków czystości proszę o przedstawienie oferty cenowej na artykuły w asortymentach i ilościach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
W załączeniu przesyłamy również projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
Oferty prosimy składać do dnia 07.02.2013 r. do godz. 1000 (na adres e-mail zsp1busko6@wp.pl).

Załacznik Nr 1

Załącznik Nr 2