Wyniki efektywności nauczania

rok szkolny 2011/2012
 
W tym roku po raz pierwszy zostały opublikowane trzyletnie maturalne wskaźniki EWD. Na terenie gminy Busko-Zdrój dokonano analizy pracy szkół technikalnych i licealnych z podaniem miary efektywności nauczania, czyli wykorzystania przez szkołę możliwości uczniów i ich rozwijania się.
Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodatniej – EWD, czyli przyrostu wiedzy uczniów na tym etapie kształcenia. Metoda EWD to zestaw technik statystycznych, który mierzy wkład pracy szkoły w wyniki nauczania. Wkład ten nazywamy właśnie Edukacyjną Wartością Dodaną. Pozwala ona pokazać postęp, jak robią uczniowie przez kilka lat nauki w danej placówce.
Dla Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika wyniki analizy 3-letniej efektywności nauczania wypadły bardzo dobrze. Osiągnęliśmy najwyższą efektywność nauczania mierzonej EWD i wysokie wyniki egzaminu maturalnego w części matematycznej. Natomiast III Liceum Ogólnokształcące ma najwyższą efektywność kształcenia z języka polskiego.
 

Szkoła wspiera rozwój uczniów.
Warto być uczniem w naszej szkole.