Debata uczniowska

     Dnia 20  października 2015 r. w naszej szkole odbyła się debata  przedwyborcza zorganizowana przez SU. Uczestniczyli w niej uczniowie IV klas Technikum Nr 1 oraz kl. II b LO.  Debata to forma dyskusji o sformalizowanej formie, która dotyczy wyboru najlepszego rozwiązania omawianego problemu lub sprawy. Jednocześnie warto podkreślić, jest jedną z trudniejszych form prowadzenia lekcji. Dodatkową trudność uczniom sprawiło przekonanie do swoich poglądów, bowiem wybór partii był przypadkowy. Uczniowie drogą losowania wybierali komitet wyborczy. Należy zatem pogratulować organizatorom całego przedsięwzięcia.

 Burzliwa wymiana poglądów nt. aktualnych problemów społeczno-gospodarczych kraju. Emocjonująca dyskusja rozgorzała między Jakubem  (reprezentującym poglądy partii Korwin) a Arkadiuszem (przedstawicielem partii Nowoczesna PL).

   

 

Obecni na debacie uczniowie mogli również oddać swój głos na wybraną przez siebie partię polityczną Ostatecznie wyniki prawyborów przedstawiają się następująco:
KORWIN : 29,1%
Nowoczesna PL: 23,6%
Prawo i Spr
awiedliwość: 14,5%
Kukiz’15: 13,6%
Polskie Stronnictwo Ludowe: 5,5%
Zjednoczona Lewica: 4,5%
Platforma Obywatelska:2,7%
6,4% oddanych głosów to głosy nieważne.
 

Uczniowie z zaciekawieniem wysłuchali wystąpień przedstawicieli poszczególnych partii politycznych.

 

Debatę poprowadził Edgar Kobos uczeń kl. II h.

Dnia 21 października 2015r. w debacie wzięli udział uczniowie klas trzecich III Liceum Ogólnokształcącego.

Zwycięzcą prawyborów w klasach technikum została partia NOWOCZESNA PL z wynikiem 40%, natomiast w klasach licealnych – partia KORWIN, z poparciem sięgającym 36,7%.