XLII OLIMPIADA HISTORYCZNA – ETAP SZKOLNY

 W tegorocznych eliminacjach XLII Olimpiady Historycznej  w  pierwszym etapie wzięło udział 12 uczniów z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalych Nr 1, reprezentujących: III Liceum Ogólnokształcące oraz Technikum Nr 1. Zdecydowana większość uczestników olimpiady wybrała historię XX wieku. Pozostali odpowiadali z tematyki dotyczącej historii starożytnej i średniowiecznej.
Najlepszymi wynikami w XLII Olimpiadzie Historycznej etapu szkolnego mogą 
się pochwalić następujący uczniowie:

Hubert Prokop z klasy III A

Kamil Dryja z klasy III G

Karolina Bernat z klasy III A

Edgar Kobos z klasy II H

Katarzyna Szymanek z klasy I A

Karol Rak z klasy II A

  Gratulujemy zwycięzcom etapu szkolnego !!!

                                                                                  Szkolne Koło Historyczne