Dni Krwiodawcy

W ubiegły piątek 20 listopada 2015r. Rejonowy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża świętował Dni Krwiodawcy, które przypadają na koniec listopada. Wśród uczestników uroczystości nie mogło zabraknąć reprezentacji naszej szkoły. Przybyli Dyrektor - pan Andrzej Bilewski, uczniowie - krwiodawcy: Angelika Łodo, Paulina Połonowska, Mariusz Piotrowski z klasy 4g oraz Mikołaj Gołębiowski z klasy 3C LO wraz opiekunką szkolnego koła PCK panią Małgorzatą Piwońską.

  Podczas tej wyjątkowej imprezy krwiodawcy z różnych środowisk, m.in. ci zrzeszeni w szkolnych klubach dawdów krwi mają okazję spotkać się ze sobą i wymienić doświadczeniami. Otrzymują też odznaczenia, dyplomy oraz upominki. Wszystko po to, aby docenić ich bezinteresowny gest wobec potrzebujących, którego nie da się niczym zastąpić. 

Mikołaj Gołębiowski odbiera dyplom za największą ilość oddanej krwi w mijającym roku z rąk pani Anny Stalmasińskiej, przedstawicielki Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach.

Reprezentanci naszej szkoły wraz z szefową Rejonowego Zarzącu PCK w Busku - Zdroju, panią Ireną Grabowską.

 Nasza młodzież wraz z opiekunką podczas poczęstunku. Są powody do dumy ...

Trójka uczniów naszej szkoły znalazła się wśród wyróżnionych za "Bezinteresowną pomoc niesioną drugiemu człowiekowi": Karolina Skorupa, Joanna Godwin oraz Mikołaj Gołębiowski.

Pan Dyrektor przekazując podziękowania wyraził głęboki szacunek i uznanie dla dotychczasowych osiągnięć czyli trzykrotne oddanie krwi w ciągu ostatniego roku.