Artykuły spożywcze
- Pismo przewodnie
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy
- Warunki zamówienia
- Załącznik nr 1
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
Hurtownia Spożywcza Galant Marian
ul. Bohaterów Warszawy 106
28 – 100 Busko – Zdrój

Mięso i wędliny
 - Pismo przewodnie
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy
- Warunki zamówienia
- Załącznik nr 1
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
Hurtowania „Kim” K.M Krzemiński, A. Chrząszcz S.J
ul. Bohaterów Warszawy 106
28 – 100 Busko – Zdrój


Mrożonki

- Pismo przewodnie
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy
- Warunki zamówienia
- Załącznik nr 1
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
Hurtowania „Kim” K.M Krzemiński, A. Chrząszcz S.J
ul. Bohaterów Warszawy 106
28 – 100 Busko – Zdrój


Pieczywo i wyroby ciastkarskie

- Pismo przewodnie
- Formularz ofertowy
- Projekt umowy
- Warunki zamówienia
- Załącznik nr 1
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:
ZPC „Złoty Kłos” Wiesława Binkowska, Dorota Binkowska S.J
Os. Barwinek 28
25 – 113 Kielce

Dziękujemy wszystkim za złozone oferty