Grupa artystyczna "Niech się kręci..."

" Teatr bez dystansu, bez szczypty szaleństwa, symbolicznego traktowania życiowych perypetii jest nudny i nie porywa - nie zdziera masek, za którymi wygodnie chowamy się na co dzień..."

                                                                                                    T. Kantor

  Plan pracy:
- przygotowanie do występów publicznych, nauka ruchu scenicznego, praca nad dykcją, opracowanie krótkich scenek i przedstawień na uroczystości szkolne,
- kontynuacja pracy nad ruchem scenicznym i dykcją, praca nad interpretacją i inscenizacją utworów literackich,
- próba tworzenia własnych scenariuszy, próba interpretacji tekstów przygotowanych przez uczniów.
 
 
 
"Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy.
Kazdy z nich wchodzi i znika, a kiedy na niej jest, gra rózne role..."
                                                                                                         W. Szekspir
 
 Cele ogólne:
- wywoływanie przeżyć estetycznych związanych z tekstem za pomocą ułatwiających jego percepcję środków ekspresji wizualnej (ruch światło, gest, mimika, charakteryzacja, kostiumy, rekwizyty, oprawa sceniczna).
 
 
" Wszyscy są na scenie w kolorowych maskach,
wszyscy zaczynają mówić swe kwestie...
Tylko ja nie wiem, czy mam grać tragedię, czy komedię? "
                                                                                                                                           A.Korczak
 
 Cele dydaktyczno - wychowawcze:
- rozwijanie zainteresowań teatralnych uczniów, oraz indywidualnych zdolności recytatorskich, plastycznych, tanecznych i literackich,
- kształcenie umiejętności czystej i poprawnej wymowy, właściwej modulacji i siły głosu,
-  wyzwalanie w uczniach zdolności twórczych - gry dramowe, krótkie inscenizacje, ćwiczenia zmysłów i koncentracji,
- rozwijanie umiejętności pracy w zespole, współtworzenia dzieła scenicznego, odpowiedzialności i rzetelności,
- pobudzanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy i szkoły,
- zachęcanie do  samokształcenia oraz rozwoju własnej osobowości,
- rozwijanie pozytywnych cech charakteru, takich jak tolerancja, życzliwość, otwartość, wrażliwość, szczerość, krytycyzm, szacunek dla pracy innych,
- kształtowanie postaw zaciekawienia sobą i drugim człowiekiem. Ośmielanie do działania, wyrabianie pewności siebie, zwalczanie tremy przed występami publicznymi.
 
 
"Życie to nie teatr, mówisz ciągle, opowiadasz...Maski coraz inne, coraz mylne się nakłada, zycie to zabawa, wszystko to jest jedna gra,
przy otwartych i zamkniętych drzwiach...To jest gra!!!"
                                                                                                                                       E. Stachura
 
 
 Twórcze dzialania uczniów:
- krótkie inscenizacje reżyserowane przez uczniów w kontekście lektur i tekstów własnych,
- scenariusz teatralny na bazie tekstu epickiego,
- dzialalność polegająca na indywidualnym przygotowywaniu afiszy, plakatów, aranżacji muzycznych, projektowaniu scenografii i kostiumów ,
- dyskusje po obejrzanych spektaklach, redagowanie sprawozdań i recenzji.
 
 
" Brak perfekcji jest piękny, szaleństwo jest geniuszem, lepiej być absurdalnie niedorzecznym niz absurdalnie nudnym..."
                                                                                                                   M. Monroe
 
Dodatkowe formy działalności:
- wyjazdy do Teatru im. Ludwika Solskiego w Tarnowie, Teatru im. Stefana Zeromskiego w Kielcach,
- śledzenie ciekawych imprez i uroczystości w regionie,
- akcentowanie Miedzynarodowego Dnia Teatru (27 marca),
-udział w konkursach krasomówczych,
- przygotowanie akademii i oprawy scenicznej uroczystości szkolnych.
 
 
 
 
 
Stanisław Wypiański pisał, ze aktorów "na to powołano, by biorąc na się maskę i udanie, mówili prawdy ludzkiej przykazanie..."
 
Poznajcie zatem naszych artystów "niecodziennej- codzienności" :
 
Justyna Jędrszczyk, Adrian Sanecki, Hubert Prokop, Marcin Zieliński, Arkadiusz Lech, Piotr Olszowy, Kinga Wójcik, Karolina Bernat, Aleksandra Coś, Agnieszka Ptak, Patrycja Łabądź, Agata Nizioł, Katarzyna Sokołowska, Katarzyna Kwiecień, Monika Cygan, Kinga Dziurska, Dawid Kędziora, Bartosz Stępień, Adam Mazur, Adam Cichoń, Dawid Sternak, Katarzyna Kardynał, Monika Kwapisz, Paulina Cygan, Julia Musiał, Wiktoria Rasała.  

Ty i ja - teatry to są dwa...! 

 Opiekunki grupy artystycznej: s. Julia i Justyna Szumilas