Egzaminy zawodowe 2016

Aby uzyskać tytuł technika należy zdać dwa egzaminy kwalifikacyjne. Pierwszy egzamin uczeń zdaje w czerwcu w klasie drugiej, drugi w styczniu w klasie czwartej. W tym roku uczniowie klasy czwartej po raz pierwszy zdają taki egzamin.


Egzamin rozpoczyna się od sprawdzenia nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych

 przez Dyrektora, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej i ucznia.

Następnie uczniowie sprawdzają kompletność arkusza egzaminacyjnego

... i przystępują do rozwiązywania zadań praktycznych. (klasa IVg).

Musi być dobrze! Twierdzi klasa IVh.

Egzamin składa się z dwóch części: część pisemna (trwa 1 godz., aby ją zdać należy uzyskać 50% pkt.) i część praktyczna (trwa 150 min., aby ją zdać należy uzyskać 75% pkt.).
                  Klasa IVe egzamin praktyczny zdawała 20.01.2016r.
 
Zaczynamy od sprawdzenia nienaruszalności materiałów egzaminacyjnych.

            Następnie sprawdzenie kompletności arkuszy egzaminacyjnych.
           Ostatnie wskazówki przewodniczącej komisji egzaminacyjnej,

             sprawdzenie komputerów    ...i do pracy, czas 180 min.!