Wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama
            Pierwszy dzień tegorocznych  ferii część uczniów ze Szkolnego Koła Historycznego postanowiła spędzić na udziale w naukowej debacie poświęconej dialogowi pomiędzy chrześcijaństwem a judaizmem. W budynku dawnej synagogi  w Chmielniku, obecnie mieści się tam Ośrodek Edukacyjno – Muzealny „Świętokrzyski Sztetl”. „Wszyscy jesteśmy dziećmi Abrahama. Religie wobec wyzwań współczesnego świata – to był temat dyskusji próbującej dać odpowiedź na podstawowe pytania
o  możliwość dialogu pomiędzy różnymi kulturami, czy też religiami.
            Debatę poprowadził  prof. zw. dr hab. Waldemar Kowalski z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Natomiast głównymi uczestnikami rozmowy byli: rabin Avi Baumol z Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie, ks. Wojciech Rudkowski
z parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Radomiu oraz ks. dr Tomasz Siemieniec
z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach  i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie.
                                                                                               
                                                                                                           Mariusz Żabiński

 Wspólne zdjęcie z rabinem Avi Baumol z Centrum Społeczności Żydowskiej w Krakowie.

Edgar Kobos na otwaciu wystawy ambasady Izraela: "Izrael  - wczoraj i dziś".