Wyniki Konkursu Walentynkowego
Konkurs  na  najlepsze selfie walentynkowe z przesłaniem  w języku angielskim rozstrzygnięty!

       Kryteria konkursu:
- tekst w języku angielskim do selfie musi zawierać przynajmniej 30 słów,
- tekst ma być samodzielny i poprawny językowo,
- liczyć się będzie oryginalny przekaz, pomysłowość i estetyka wykonania.

Jury złożone z nauczycieli języka angielskiego w składzie:

Agnieszka Kaczmarek
Remigiusz Jaskulski
Michał Siekierski

dokonało wyboru 3 najlepszych selfie z przesłaniem

Oto  najlepsze prace!

  
Don't be sad, that you haven't got second person, who will love you in
Valentines Day, because someone hasn't got mom in Mother's Day and dad in
Father's Day, so we give you our heart, in order to feel our closeness,
which we can give you.

Jakub Bławat IIE
 

Jowita Kwiecień II G 

"I think the truly romantic things in life are those little things you do every day to show you care and you are thinking of us,  it's going out of your way to make me happy when:
- YOU tell me I am beautiful when I am in my sweater with my hair in a ponytail and no make up
- YOU write me the random text in the middle of the day just to say "I love you" or "I can't wait for meet you"
- YOU hold my hand when you know I am scared
- YOU save the last piece of cake for me
- YOU play  the guitar singing my favorite song
- YOU are laughing at my jokes [even they are really lame ones]
- at the night when WE watch illegally downloaded movies TOGETHER
- YOU make me sandwich
- WE take dumb pictures
- WE go for  long walks
True romanticism is in the little gestures... <3 "
                                                   Katarzyna Kwiecień kl. IIc 
 

 WRĘCZENIE NAGRÓD WKRÓTCE!!!