Zajęcia z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Zajęcia, w których uczestniczy Powiatowy Rzecznik Konsumentów P. Mariusz Musiał odbywają się corocznie w klasach, w których realizowany jest przedmiot Podstawy przedsiębiorczości. Zgodnie z programem uczniowie zapoznają się z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).


                                             W klasie IA


i                                               w klasie IC
Szczególnie ważny jest nowy Artkuł 556 -„Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).”, bowiem, zgodnie z jego zapisem - Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad nieodpłatnie. Jego siedziba mieści się w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju.