MISTRZOSTWA PIERWSZEJ POMOCY PCK 

W czwartek 28 kwietnia 2016 w naszej szkole został przeprowadzony etap rejonowy XXIV Mistrzostw I Pomocy PCK. W konkursie uczestniczyły 4 drużyny z buskich szkół średnich. Zadaniem pięciosobowych zespołów było udzielenie pomocy przedmedycznej "poszkodowanym" - pozorantom wybranym spośród uczniów. Sędziowie mistrzostw - strażacy PSP i ratownicy medyczni, wyłonili zwycięzców, którymi okazali się uczniowie naszej szkoły - drużyna w składzie: Edgar Kobos, Malwina Śliwa, Klaudia Chroboczek, Konrad Prusak i Sebastian Sokól. Kolejne miejsca zajęły reprezentacje: Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących (2 miejsce), Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego (3 miejsce) oraz Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych (4 miejsce). Nasza zwycięska drużyna zakwalifikowała się do etapu okręgowego mistrzostw, który odbędzie się 21 maja w Kielcach. Gościem i sponsorem rejonowego etapu zawodów, zorganizowanego przez Zarząd Rejonowy PCK, był starosta buski Jerzy Kolarz.

  

Uroczyste rozpoczęcie mistrzostw - powitanie gości, uczestników wraz z opiekunami, sędziów i organizatorów.

   

Uczestników i organizatorów witają: starosta buski - Jerzy Kolarz i dyrektor szkoły - Andrzej Bilewski.

   

Zwycięska Drużyna "Kopernika" pisze test wiadomości z I pomocy przedmedycznej...

   

                                                                               i ratuje poszkodowanych.

   

Podsumowanie wyników poszczególnych drużyn przez przewodniczącego komisji sędziowskiej p. Mączkę z ZO PCK w Kielcach.

   

Nasi zwycięzcy odbierają puchar i nagrody z rąk starosty buskiego.

   

Feta zwycięskiej drużyny.