Plan pracy I Drużyny Wędrowniczej
im. Zdzisława Zemły
działającej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
w Busku-Zdroju
na rok szkolny 2008/2009
 
prowadzący phm Mirosława Gajda
Zbiórka drużyny – co dwa tygodnie

Nazwa zadania

Formy realizacji

Wartości

Termin realizacji

Harcerski start 2008/2009

I.                    Zbiórka organizacyjna
► przyjęcie nowych członków
 do drużyny 
► zapoznanie nowych członków
z programem I Drużyny Wędrowniczej, przypomnienie głównych idei harcerstwa
► omówienie praw i obowiązków harcerza
► ustalenie odpowiedniego dla wszystkich terminu spotkań

Propagowanie idei harcerstwa w środowisku szkolnym
Integracja drużyny i stworzenie przyjaznej atmosfery

wrzesień

Rocznica bitwy pod Bronią

► udział w uroczystościach 69 rocznicy bitwy. Zapalenie zniczy. Wysłuchanie gawędy o bitwie dh Leszka Marcińca
► ognisko.

Uwrażliwienie na tradycje narodowe.

wrzesień

 Rajd nocny „Po omacku”

II. Zbiórka organizacyjna
► wybór reprezentacji drużyny na rajd
► zapoznanie uczestników z programem rajdu
III. Udział w rajdzie

 
 
Integracja drużyn

wrzesień

Harcerstwo jako organizacja

I. Ognisko integracyjne
► przypomnienie  symboliki ogniska
► przypomnienie hymnu harcerskiego „Wszystko, co nasze” i piosenek harcerskich
► gry i zabawy integracyjne
► prezentacja postaci Roberta Baden-Powella dla nowych członków
► prezentacja historii ZHP
II. Zapoznanie z prawem harcerskim
► przedstawienie
i interpretacja 1, 2, 3, 4, 5 punktu prawa harcerskiego
► nauka piosenek harcerskich i turystycznych
► przedstawienie i interpretacja 6, 7, 8, 9, 10 punktu prawa harcerskiego
► gry i zabawy harcerskie

Znajomość tradycji harcerstwa
Umiejętność pracy w grupie
Stworzenie atmosfery współpracy
Dalsza integracja drużyny

październik

Patronat nad grobami żołnierzy w Busku
 
 
 
 
 
 
 
Wieczór poezji i pieśni żołnierskiej

I. Dbanie o porządek na grobach żołnierzy na cmentarzu
► uprzątnięcie cmentarza
► zapalenie zniczy na mogiłach żołnierzy, udział w kweście na cmentarzu w Busku
►przygotowanie apelu szkolnego z okazji Święta Niepodległości
 
►przygotowanie pieśni i poezji na uroczysty wieczór
 

Uwrażliwienie na tradycje narodowe i regionalne związane z nasza kulturą
Kształtowanie postawy społecznej (praca na rzecz miasta)
 
 
 
 
 
Patriotyzm
 

listopad
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad

Rocznica Odzyskania Niepodległości

II. Udział w obchodach Rocznicy Odzyskania Niepodległości na terenie miasta
► zbiórka i udanie się na  miejsca uroczystości
► złożenie wiązanki pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego

Uwrażliwienie na tradycje narodowe i regionalne związane z nasza kulturą

listopad

Andrzejki

III. Wspólny wieczór andrzejkowy
► zabawy i wróżby andrzejkowe

Tworzenie atmosfery radości, przyjaźni
 i koleżeństwa
Pielęgnowanie tradycji ludowych

listopad

Chorągwiany Turniej Tenisa Stołowego

►Przygotowanie reprezentacji szkoły do turnieju

Propagowanie czynnego wypoczynku młodzieży

grudzień

Betlejemskie Światło Pokoju

II. Udział w uroczystościach związanych z przyjęciem i przekazaniem betlejemskiego Światła Pokoju
► zaprezentowanie się drużyny w środowisku lokalnym
► wykorzystanie w praktyce umiejętności musztry

Propagowanie idei braterstwa i pielęgnowanie wartości chrześcijańskich

grudzień

Wigilia

III. Zbiórka okolicznościowa
►pomoc w przygotowaniu wigilii dla nauczycieli
► wspólne śpiewanie kolęd

Pielęgnowanie tradycji chrześcijańskich

grudzień

Konkurs recytatorski
 „ Strofy o Ojczyźnie”

►Wybór fragmentów prozy i przygotowanie do udziału w konkursie

Uwrażliwienie na piękno poezji

Styczeń/luty

Rajd „Zmarzlaczek”

►Zapoznanie uczestników rajdu z trasa
►Przygotowanie reprezentacji drużyny

Integracja drużyny

luty

Dzień Myśli Braterskiej

►Przypomnienie  idei święta
 

Propagowanie idei skautingu w środowisku lokalnym

luty

Rajd „Szlakiem Powstania Styczniowego”
Grochowiska 2009

IV. Przygotowanie do rajdu
►Zapoznanie z trasą rajdu

Poznanie miejsc pamięci narodowej w naszym regionie

marzec

Hufcowy Turniej Tenisa Stołowego

I. Przygotowanie drużyny do udziału w turnieju

Propagowanie zdrowego stylu życia

marzec

Konkurs plastyczny „Wielkanocna Pisanka”

I. Przygotowywanie prac do konkursu
► podział na grupy
► wybór formy i materiałów

Praca i wspólna zabawa w celu integracji drużyny

kwiecień

Hufcowy rajd „Ponidzie”

II. Przygotowanie rajdu
► przydział zadań
► przypomnienie symboliki ogniska
► ustalenie trasy i harmonogramu rajdu
III. Przebieg rajdu
► zbiórka uczestników
► wymarsz na wybraną trasę
 

Poznawanie własnego regionu
Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody
Promocja zdrowego trybu życia
Utrwalanie zachowań proekologicznych
Integracja drużyn z obszaru powiatu

maj

Konstytucja 3 Maja

I. Udział w uroczystościach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na terenie miasta
► zbiórka przygotowująca młodzież do udziału w uroczystych obchodach rocznicy
► przypomnienie musztry
► udział w uroczystościach kościelnych i na terenie miasta
► złożenie wiązanki pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki

Uwrażliwienie na tradycje narodowe i regionalne związane z nasza kulturą

maj

Dzień Dziecka
przygotowanie

III. Przygotowanie drużyny do udziału w imprezie dla dzieci w ramach pracy hufca
► przypomnienie i nauka nowych gier i zabaw dla dzieci
► przygotowanie zasad konkursu dla dzieci
► przygotowanie rekwizytów
i nagród dla dzieci

Propagowanie idei skautingu w środowisku lokalnym

maj

Dzień Dziecka
„Biały bal”

I. Udział w zabawach i konkursach przygotowanych dla dzieci
►przygotowanie dekoracji na bal
►wspólna zabawa z dziećmi

Propagowanie idei harcerstwa wśród najmłodszych
Tworzenie nastroju ogólnej życzliwości i dobrej woli

czerwiec

Ognisko podsumowujące pracę drużyny

III. Przygotowanie ogniska, gry i zabawy przy ognisku, refleksje na temat pracy i osiągnięć drużyny w roku szkolnym 2008/2009

Praca i wspólna zabawa w celu integracji drużyny
Kształtowanie umiejętności
analizowanie i oceniania własnej pracy i pracy kolegów

czerwiec

 
 
 
XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy