DISCOVER CANADA

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie

Już po raz kolejny pod przewodnictwem pani Agnieszki Zielińskiej uczniowie naszej szkoły biorą udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Kanadzie. Jest to dopiero czwarta edycja konkursu jednak nagrody za pierwsze miejsca są bardzo atrakcyjne:

I miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 3000 zł oraz indeks na dzienne studia I stopnia na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego, po zdaniu matury, z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

II miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł oraz indeks na dzienne studia I stopnia na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego, po zdaniu matury, z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

III miejsce- nagroda pieniężna w wysokości 1000 zł oraz indeks na dzienne studia I stopnia na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego, po zdaniu matury, z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

IV miejsce- indeks na dzienne studia I stopnia na kierunku Filologia Angielska Uniwersytetu Śląskiego, po zdaniu matury, z pominięciem całego postępowania kwalifikacyjnego.

W naszej szkole do uczestnictwa w konkursie DISCOVER CANADA 2017  zdecydowały się 4 osoby:

1. Opalińska Angelika                      2. Łojek Anna                       3.  Markowski Kacper                                             

4.  Dryja Kamil

 

 Organizatorem III edycji konkursu Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2016 jest I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Konkurs składa się z trzech etapów. I etap polega na udzieleniu przez każdego z uczniów odpowiedzi na 110 zamkniętych i otwartych pytań testowych z zakresu znajomości języka angielskiego oraz szeroko rozumianej wiedzy o Kanadzie. Do drugiego etapu konkursu przechodzi 50 uczestników, którzy w pierwszym etapie otrzymają największą liczbę punktów. Drugi etap odbędzie się na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Uczestnicy piszą test składający się z pytań otwartych oraz pracę pisemną.

WAŻNE TERMINY:

04.11.2016 – I etap konkursu

30.11.2016 – ogłoszenie wyników i listy półfinalistów (zakres materiału do II etapu)

02.02.2017 – II etap konkursu

08.02.2017 – ogłoszenie wyników II etapu i listy finalistów

06-07.04.2017 – finał

 

Jesteśmy właśnie po I etapie konkursu czyli po zawodach szkolnych. Z niecierpliwością czekamy na ogłoszenie wyników I etapu. Angelika,Kamil i Kacper mają duże szansa na zakwalifikowanie się do drugiego etapu, gdyż zdobyli ponad 60 pkt a Kamil jako jedyny uzyskał ponad 80 pkt.

Wszystkie informacje o konkursie można znaleźć na stronie: http://www.mt-oka.pl/

Oczywiście zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie w przyszłym roku szkolnym.

OPIEKUN: Agnieszka Zielińska.