INFORMACJE DOTYCZĄCE MATURY 2018 DOSTĘPNE SĄ NA STRONIE CKE:

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/komunik...