I Buska Drużyna Wędrownicza  im. Zdzisława Zemły
wita w nowym roku szkolnym 2017/2018!
 
Uczennice klas IIC LO , IB LO, IH TZ pod bacznym okiem Mirosławy Gajdy i Iwony Kąkol realizują plan pracy drużyny harcerskiej poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych, rajdach, kwestach i innch działaniach społecznych.

Zapraszamy do śledzenia naszych działań!
 

 

Majówka z harcerzami 2018


 Rajd Bartek i Biały Bal