ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

 W dniu 20 listopada uczniowie klas pierwszych: IA, IB, Ie,  uczestniczyli
w spotkaniu z policjantką z buskiej Komendy Policji, zajmującą się profilaktyką społeczną - panią Justyną Konopką.

Głównym tematem spotkania była odpowiedzialność karna nieletnich za czyny niezgodne z prawem popełniane w szkole i poza nią. Pani policjantka omówiła zagadnienia związane z przestępczością nieletnich i wskazała najczęstsze zjawiska demoralizacji wśród młodzieży. 

Uczniowie dowiedzieli się jak klasyfikowane są różne działania naruszające prawo i jaka grozi za nie kara. Na koniec zgromadzeni obejrzeli prewencyjno-edukacyjny film "Domówka". Założeniem filmu było przekazanie młodzieży eksperymentującej z alkoholem konsekwencji jakie mogą wynikać z jego spożywania.

 Niecodzienna lekcja z funkcjonariuszką policji przebiegała w ożywionej atmosferze. Młodzież zadawała wiele pytań i aktywnie uczestniczyła w dyskusji.