Uroczystość wręczenia Stypendiów PRM
W dniu 15 grudnia 2017 roku w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów dla stypendystów Prezesa Rady Ministrów.

Uroczystość została zorganizowana przez Wojewodę Świętokrzyskiego przy współudziale Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Akty przyznania stypendiów w imieniu Prezesa Rady Ministrów wręczyła pani Agata Wojtyszek – Wojewoda Świętokrzyski oraz pan Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty. Stypendia otrzymało 133 najzdolniejszych uczniów z województwa świętokrzyskiego.

Wśród nich byli także uczniowie naszej szkoły: Żaneta Przęzak z klasy III A oraz Edgar Kobos z klasy IV h.
Życzymy im dalszych sukcesów w nauce!