ŚWIADOMY SWOICH PRAW OBYWATEL

 20 marca 2018 roku ( wtorek) odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu "Świadomy swoich praw obywatel". Tematem wykładu był: stalking i mobbing; zajęcia prowadził dr Dariusz Palacz

 

 stalking i mobbing jako zagrożenia w cyberprzestrzeni - rozpoczęcie wykładu

 na spotkaniu obecni byli uczniowie klas: 3A, 1A i 1B

klasa 3A i 1 A

 30 stycznia (wtorek) 2018 roku w sali nr 1 odbędzie się drugi wykład: "Cyberprzemoc, czyli agresja w Internecie"

prowadzący: Kamil RĘBOSZ i Natalia PABIŚ z WSEPiNM w Kielcach.
W zajęciach wzięli udział uczniowie klasy 3A, 1A i 1 H.

 W zorganizowanym w dniu 30 stycznia 2018r. spotkaniu, uczestnicy zajęć mogli się dowiedzieć o współczesnych zagrożeniach wynikających z ataków hakerskich.  Prowadzący spotkanie wyjaśnił różne typy zagrożeń związanych ze zjawiskiem cyberprzemocy i sankcjach karnych grożących za popełnianie wykroczeń i przestępstw w Internecie. 

Uczniowie klasy III A

 Uczniowie klas I A i I H

9 stycznia 2018 roku rozpoczyna się w Naszej Szkole projekt  związany z edukacją obywatelską pod patronatem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty w Kielcach,  w  którym  uczestniczyć będą jako prowadzący zajęcia pracownicy naukowi Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach. 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone  trzy wykłady w następujących terminach:

1. Przemoc psychiczna i fizyczna. - 9 stycznia 2018r., godzina 825;
2. Cyberprzemoc, czyli agresja w Internecie  - 30 stycznia

2018r., godzina 825; 

3.  Zajęcia z zakresu stalkingu oraz mobbingu, - 20 marca 2018r., godzina 825.

   9 stycznia 2018r.  odbyły się pierwsze zajęcia realizowane z projektu: "Świadomy swoich praw obywatel". Zajęcia prowadził dr Dariusz Palacz, adiunkt z WSzEPiNM w Kielcach. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 4H, 3A i 1A.
 

1. Przemoc fizyczna i psychiczna - spotkanie z prawnikiem dr. Dariuszem Palaczem - 9 stycznia 2018r.

Dzisiejsze spotkanie miało na celu zapoznanie młodzieży z konsekwencjami prawnymi i społecznymi wynikającymi ze stosowania wobec ludzi przemocy fizycznej i psychicznej. Dr Dariusz Palacz przybliżył uczestnikom spotkania, wpływ i rolę społeczeństwa na psychikę człowieka oraz to jakie niesie za sobą skutki na daną osobę lub całe jego najbliższe otoczenie.
Prowadzący dzisiejszy wykład skupił się na analizie kodeksu karnego, precyzując rodzaj i wysokość kar za popełnione czyny. Wiąże się to z umiejętnym korzystaniem w dzisiejszym świecie z komunikatorów społecznych i telefonów. Według biorącej udział w tym projekcie młodzieży, zajęcia były ciekawe i zarazem bardzo potrzebne. Wiele osób po raz pierwszy w swoim życiu mogło się dowiedzieć o roli prawa w życiu codziennym i konsekwencjach związanych z nieprzestrzeganiem, bądź łamaniem prawa przez ludzi.

 dr Dariusz Palacz
 
dr Dariusz Palacz z koordynatorem projektu w ZSP Nr 1 Mariuszem Żabińskim 

 

 W spotkaniu uczestniczyli przede wszystkim uczniowie klas
humanistycznych
Naszej Szkoły 

 

Dyrektor Szkoły Andrzej Bilewski podziękował prowadzącemu spotkanie.