"Jutro zaczyna się dziś takie motto towarzyszyło uczniom

klas: 1Te, 2 Te, 4Te, 2H, 3H oraz 2G podczas udziału w projekcie "Global Job Meeting- Kompetencje na rynku pracy" zorganizowanym 30.01.2018r. przez Staropolską Szkołę Wyższą w Kielcach.

Zajmujemy miejsca w sali wykładowej

  

Spotkanie rozpoczęła Pani dr Elżbieta Męcina -Bednarek.

Zaprezentowała harmonogram spotkania i przedstawiła zaproszonych ekspertów, którymi byli: Mjr SG Grzegorz Otręba, Joanna Rudawska kierownik Działu Projektów w Kieleckim Parku Technologicznym, Andrzej Kiercz Dyrektor Centrum Kongresowego Targi Kielce oraz Tomasz Byzia Prezes Blitz Project Group specjalizującej się w innowacyjnych projektach doradczo szkoleniowych.

Eksperci przedstawili miniprezentacje dotyczące kompetencji pracowników oczekiwanych przez współczesnych pracodawców.

 

 Na zakończenie wykładów mini ćwiczenie pod nazwą "Jestem zwycięzca".

W drugiej części Projektu odbyły się warsztaty. Losowo dobrani uczniowie ćwiczyli:
W jaki sposób skutecznie się komunikować?
Jak realizować cele i osiągnąć sukces?
Jak skutecznie budować swoją wiarygodność?
Jak zarządzać projektami?
   

Zajęcia warsztatowe

   

Na zakończenie Pani dr Joanna Telus - współorganizatorka Projektu  wręczyła certfikaty uczestnictwa, które w imieniu klas odebrali wychowawcy .

 

Klasa II h jest dumna ze swoich certyfikatów.

Wzbogaceni o nową wiedzę będziemy podejmować działania
 
rozwijające nasze kompetencje,
aby być konkurencyjnym na rynku pracy,
bo przecież ...."jutro zaczyna się dziś".