"Wizyta u Matki……"                                    

     
W dniu 6 marca 2018 roku  miała miejsce XX Pielgrzymka Maturzystów Diecezji Kieleckiej na Jasną Górę. W tym roku przeżywaliśmy ją pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Spotkanie rozpoczęło się Różańcem w intencji maturzystów. Następnie uczestniczyliśmy w uroczystej  Mszy św. w Bazylice pod przewodnictwem  bp. Mariana Florczyka oraz w Drodze Krzyżowej wokół Wałów Jasnogórskich. Pielgrzymka zakończyła się modlitwą zawierzenia Maryi w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej. 
 
Z naszej Szkoły wzięło udział 117 maturzystów, katecheci i wychowawcy klas.
                                                                  
Opracował Adrian Mazur kl. III c