16 marca 2018 roku w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach odbyła się czwarta konferencja szkoleniowa pt. Alternatywne metody rozwiązywania problemów: negocjacje, mediacje, facylitacja.

Była to konferencja dla nauczycieli w ramach Interdyscyplinarnego Projektu Współpracy Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach ze Środowiskiem Oświatowym zatytułowanym „Nauka dla praktyki”.

Władze uczelni zaprosiły do współpracy uczniów z naszej szkoły. Tak więc trójka uczniów:  Edgar Kobos z klasy 4h, Arkadiusz Lech z klasy 3a oraz Teresa Kaleta z klasy 1h wraz z opiekunką Iwoną Kąkol wzięli udział w konferencji jako osoby kluczowe do rozwinięcia dyskusji na linii nauczyciele - uczniowie.


Na wstępie Rektor StSW dr Jan Telus rozpoczął konferencję, a następnie nauczyciele w niej uczestniczący zadawali pytania naszym uczniom np. Czy w szkole występują konflikty? Jakie są najczęstsze konflikty wśród młodzieży? Czy nauczyciele i pedagog szkolny powinni pomagać uczniom je rozwiązywać? Czy uczniowie widzą sens w pracy pedagogów i psychologów szkolnych?

Każdy z uczniów chętnie odpowiadał na pytania.

Edgar Kobos nawet zaprezentował wiedzę na temat badań NIK-u dotyczących pracy pedagogów szkolnych.


Po panelu dyskusyjnym uczestniczyliśmy w wykładach.


Pani dr Joanna Telus Dziekan Wydziału Pedagogicznego poprowadziła wykład o "ADR-ach w systemie prawa, oświaty i usług społecznych".

 

Dr Elżbieta Męcina Bednarek Dziekan Wydziału Pedagogicznego StSW w Myślenicach mówiła o "Nauczycielu mediatorze -możliwościach i wymaganych umiejętnościach".

Mgr Magdalena Adamiec -koordynator Ośrodka Rodzinne Pieczy Zastępczej w Kielcach  poprowadziła wykład pt. "Mediacje i inne metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów w systemie pieczy zastępczej".


Następnie wzięliśmy udział w warsztacie pt. " Mediacje jako metoda rozwiązywania konfliktów- mediacje szkolne i rówieśnicze".


Należy podkreślić, że nasi uczniowie bardzo dobrze zaprezentowali się podczas bloku dyskusyjnego, co sprawiło, że podczas przerwy nauczyciele biorący udział w konferencji zadawali im pytania.