Dnia 23.03.2018 roku odbyła się Lekcja o Funduszach Europejskich. Celem głównym lekcji było zapoznanie uczniów z tematyką przedsiębiorczości w kontekście wykorzystania Funduszy Europejskich przeznaczonych dla młodych ludzi oraz możliwościami wsparcia rozwoju innowacyjnego biznesu, na przykładzie Programu Polska Wschodnia, a w szczególności Platform startowych dla nowych pomysłów. Przybliżenie młodzieży celów i zasad aplikowania o środki na wsparcie start-upów w ramach Platform startowych współfinansowanych z Programu Polska Wschodnia.
Zapoznanie uczniów z dobrymi praktykami/ przykładami przedsiębiorczości młodych ludzi (poprzez przykład osób prowadzących start-up w ramach Platform startowych).

Na wstępie Pani Iwona Kąkol przybliżyła nam takie pojęcia jak Unia Europejska, Fundusze Unijne, Programy unijne, start-upy itp. Następnie został wyemitowany film informacyjny.

youtu.be/qALa8yFzQfg

Następnie uczniowie dostali komiksy zawierające informacje o tym jak krok po kroku można uzyskać pomoc.

 

Po wykonaniu zadania konkursowego  wręczono trzem osobom bony podarunkowe do Empiku.

 

Następnie wyemitowano film przedstawiający dobre praktyki.

youtu.be/TiZdVvdS0wc

Na zakończenie uczniowie wykonali zadania dodatkowe. Za które zostali wynagrodzeni dodatkowymi ocenami.

Dnia 27.03.2018 odbyła się druga Lekcja o Funduszach Europejskich dla klasy 2h.

Rozdanie komiksów.

Rozdanie bonów podarunkowych.

Zadania dodatkowe.

Na zakończenie ankieta.

Wnioski,które uczeń powinien wyciągnąć po w/w lekcji to: Program Polska Wschodnia wspiera rozwój innowacyjnej   przedsiębiorczości w makroregionie, młodzi ludzie mogą otrzymać z Funduszy Europejskich wsparcie umożliwiające rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, platformy startowe oferują szerokie wsparcie (merytoryczne, techniczne i finansowe) umożliwiające wypracowanie modelu rentownego biznesu.