Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

11.03.2019 r.

Rekrutacja nauczycieli na kurs podnoszący kompetencje cyfrowe w ramach projektu "Dobry start"

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja nauczycieli na kurs podnoszący kompetencje cyforwe w ramach projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 15.03.2019r. u p. Izabelli Zaręby.

 

18.02.2019 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU BARISTA !!!   

W dniach 21-24.02.2019r.,  odbędzie się kurs baristy w ramach Projektu „Dobry start” .
Zajęcia teoretyczne w dniu 21.02.2019 w Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Adama Mickiewicza 6
Zajęcia praktyczne: Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju,
ul. Wojska Polskiego 31
Harmonogram szkolenia
 

15.02.2019 r.

Informujemy, że po analizie złożonych przez uczniów naszej szkoły deklaracji uczestnictwa do projektu „Dobry start” Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listę zakwalifikowanych uczestników na kurs baristy.

 

11.02.2019 r.

Dodatkowa rekrutacja na kurs BARISTA

Informujemy, że aktualnie trwa dodatkowa rekrutacja uczniów na kurs BARISTA.

Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 14.02.2019r. do p. Izabelli Zaręby.

 

07.02.2019 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKI WIDŁOWE !!!   

 
W dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 16.00 w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 
 
    OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
 

HARMONOGRAM KURSU

 

31.01.2019 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRAWO JAZDY KAT. B !!!   

 
W dniu 13 lutego 2019 r. o godz. 15.00 w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 
Z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem do prawa jazdy należy się zgłosić do Starostwa Powiatowego po PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 
Z PKK należy się zgłosić przed rozpoczęciem kursu do CZK nie później niż do 20 lutego 2019 r. do godz. 16.00
    
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
 
HARMONOGRAM KURSU
 
02.01.2019 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU BARISTA !!!

 

W dniach 10-13.01.2019r.,  odbędzie się kurs baristy w ramach Projektu „Dobry start” .

Zajęcia teoretyczne w dniu 10.01.2019 w Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Adama Mickiewicza 6
 
Zajęcia praktyczne: Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31
 
HARMONOGRAM KURSU 

 
26.11.2018 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRAWO JAZDY KAT. B !!!   

 
W dniu 29 listopada 2018 r. o godz. 16.15 w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 
Z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem do prawa jazdy należy się zgłosić do Starostwa Powiatowego po PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 
Z PKK należy się zgłosić przed rozpoczęciem kursu do CZK nie później niż do 5 grudniaa 2018 r. do godz. 16.00
    
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
 
HARMONOGRAM KURSU
,

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU BARISTA !!!   

W dniach 06-09.12.2018r.,  odbędzie się kurs baristy w ramach Projektu „Dobry start” .
Zajęcia teoretyczne w dniu 06.12.2018 w Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Adama Mickiewicza 6
Zajęcia praktyczne: Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31
Harmonogram szkolenia

 

 

19.11.2018 r.

Informujemy, że po analizie złożonych przez uczniów naszej szkoły deklaracji uczestnictwa do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników na  poszczególne kursy.

22.10.2018r.

 Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start"

 INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

 Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 16.11.2018r. u p. Izabelli Zaręby.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

 Dokumenty rekrutacyjne

1)    deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
2)    formularz zgłoszeniowy do Projektu;
3)    oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

 

 

28.09.2018 r.

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKÓW WIDŁOWYCH !!!

Informujemy, że dnia 15 października 2018 r. w CZK w Busku-Zdroju rozpocznie się kurs wózków widłowych.

W dniu 3 października 2018 r. o godz. 15.00 w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.

 

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!

 

*********************************************************************************************

03.09.2018r.
W dniach 06-09.09.2018r.,  odbędzie się kurs baristy w ramach Projektu „Dobry start” .
Zajęcia teoretyczne w dniu 06.09.2018 w Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Adama Mickiewicza 6
Zajęcia praktyczne: Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31
Harmonogram szkolenia

 *********************************************************************************************

 15.06.2018  r.

 INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU PRAWO JAZDY KAT. B !!!   
 
W dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 14.00 w CKZ w Busku – Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 
Z orzeczeniem lekarskim i zdjęciem do prawa jazdy należy się zgłosić do Starostwa Powiatowego po PKK (Profil Kandydata na Kierowcę).
 
Z PKK należy się zgłosić przed rozpoczęciem kursu do CZK nie później niż do 28 czerwca 2018 r. do godz. 16.00
    
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
 
***********************************************************************************************
09.05.2018 r.
INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW KURSU WÓZKÓW WIDŁOWYCH !!!          
Informujemy, że dnia 12 maja 2018 r. w CZK w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 rozpocznie się kurs wózków widłowych.
 
W dniu 11 maja 2018 r. o godz. 15.30 w CKZ w Busku-Zdroju, ul. Wojska Polskiego 31 odbędą się badania lekarskie.
 
OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !!!
 
*****************************************************************************************
 
  
08.05.2018 r.
 
W dniach 19-20.05.2018r., 26-27.05.2018r. oraz w Naszej szkole odbędzie się kurs umiejętności interpersonalnch w ramach Projektu „Dobry start” .
16 godzinny kurs jest formą wsparcia zawodowego dla uczniów biorących udział w Projekcie. 

*****************************************************************************************

20.04.2018r.

Informujemy, że po analizie złożonych przez uczniów naszej szkoły deklaracji uczestnictwa do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Komisja Rekrutacyjna działając zgodnie z Regulaminem wyłoniła listy zakwalifikowanych uczestników na  poszczególne kursy.

****************************************************************************************

19.03.2018r.

  Rekrutacja uczniów do projektu "Dobry start"

 

INFORMACJA DLA UCZNIÓW TECHNIKUM

Informujemy, że aktualnie trwa rekrutacja uczniów do projektu „Dobry start”, realizowanego przez Certes Sp. z o.o., współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
Dokumenty zgłoszeniowe można składać do dnia 16.04.2018r. w sekretariacie szkoły, u p. Izabelli Zaręby.
 

 Dokumenty rekrutacyjne

1)    deklaracja uczestnictwa w Projekcie;
2)    formularz zgłoszeniowy do Projektu;
3)    oświadczenie uczestnika Projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 

 

 ******************************************************************************************

12.02.2018 r.
 
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku-Zdroju realizowany jest Projekt „Dobry start” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.5. Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego, Poddziałanie 8.5.1. Podniesienie jakości i kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.
 
Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w poprzez rozwój kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie umiejętności nauczycieli zawodu i doposażenie pracowni.

W latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019 w ramach Projektu realizowane będą następujące zadania:

1)      Dodatkowe kursy umożliwiające uzupełnianie umiejętności zawodowych uczniów:
 
Ø Kurs na prawo jazdy kategorii B,
Ø Kurs – wózki widłowe,
Ø Kurs – barista,
Ø Kurs umiejętności interpersonalnych.

2)      Staże i praktyki zawodowe dla uczniów.

3)      Zakup wyposażenia pracowni zawodowych, w tym sprzętu TIK oraz kurs w zakresie obsługi zakupionego sprzętu dla nauczycieli.