W dniu 13 kwietnia 2018r. odbyło się spotkanie promujące oddawanie szpiku kostnego. Nasza placówka od wielu lat propaguje honorowe krwiodawstwo, a tym razem poszliśmy o krok dalej zachęcając pełnoletnią młodzież do zapisania się do banku dawców szpiku. Inicjatorem akcji i prowadzącym był uczeń klasy 3g - Andrzej Gawęda, który należy do grona wolontariuszy fundacji DKMS.

Nasz wolontariusz przedstawił fakty i mity odnośnie pobierania szpiku kostnego okraszone filmikami obrazującymi metody i precedurę pobierania szpiku od dawcy. Do akcji spontanicznie włączyła się pani profesor Iwona Kąkol, która sama będąc zarejestrowanym dawcą zachęcała młodzież do takiej formy wolontariatu.

Bezpośrednio po prezentacji odbyła się rejestracja chętnych polegającą na wypełniemiu szczegółowego formularza i pobraniu wymazu z jamy ustnej do badania. Badania są finansowane przez fundację, a społeczność naszej szkoły chętnie wsparła ten szczytny cel w jeden dzień napełniając puszkę DKMS datkami.

Owocem naszego działania jest 30 rejestracji potencjalnych dawców w banku szpiku jak również wzrost świadomości wielu innych osób. Co ciekawe, liczna grupa naszych uczniów i pedagogów już należy do grona dawców DKMS.

Była to pierwsza tego typu inicjatywa zorganizowana w naszej placówce i, biorąc pod uwagę duże zainteresowanie wśród społeczności szkolnej, z pewnością będzie kontynuowana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrzej i jego asystentka Marlena - wolontariusze DKMS          Adresaci akcji, a wśród nich około 40 krwiodawców

 

 

 

 

 

 

 

 

      Andrzej instruuje jak pobrać próbkę do badania                Pani Iwona Kąkol przedstawia zalety bycia dawcą

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Rejestracja dawców

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wypełnianie ankiety /  Paulina z 3B zapisuje się do banku szpiku, a dwa dni wcześniej oddała honorowo krew. Dziewczyny rządzą!