ŚWIADOMY SWOICH PRAW OBYWATEL

 20 marca 2018 roku ( wtorek) odbyło się trzecie spotkanie w ramach projektu "Świadomy swoich praw obywatel", w którym uczestniczyli uczniowie naszej klasy.

Tematem wykładu był: stalking i mobbing; zajęcia prowadził dr Dariusz Palacz  Stalking i mobbing jako zagrożenia w cyberprzestrzeni - rozpoczęcie wykładu.

Stalking to termin pochodzący z języka angielskiego, który oznacza „podchody” lub „skradanie się”. Pod koniec lat 80. XX wieku stalking zyskał dodatkowe negatywne znaczenie na skutek nowego zjawiska społecznego, jakim było obsesyjnepodążanie fanów za  gwiazdami filmowymi. Obecnie stalking jest definiowany jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się czy prześladowanie zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”.

 Natomiast Mobbing to termin, który oznacza "tłum, natłok, banda".

Mobbing oznacza prześladowanie podwładnego lub współpracownika w miejscu pracy.  

Mobbing zazwyczaj ma na celu lub skutkuje: poniżeniem, ośmieszeniem, zaniżeniem samooceny lub wyeliminowaniem albo odizolowaniem pracownika od współpracowników.