Dwa duże łyki profilaktyki 

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły otrzymali ostatnio dużą "dawkę profilaktyki".
6 czerwca odbył się program profilaktyczny "NOE",
a
8 czerwca Turniej Profilaktyczny "Stop nałogom".

Program profilaktyczny "NOE", którego autorem jest Krzysztof Wojcieszek i Turniej Profilaktyczny "Stop nałogom", którego organizatorkami są pani Renata Sowińska i pani Anna Jaskulska, odbywają się w naszej szkole co roku.

"NOE" realizowany jest przez terapeutów uzależnień z Kielc - panią Agnieszkę Nehrebecką i pana Artura Nehrebeckiego. W trakcie trzygodzinnego wykładu, "burzy mózgów", świadectwa alkoholika, uczniowie poznają zdrowotne i społeczne skutki nadużywania alkoholu.                                 

 Program promuje zdrowy styl życia, w którym dominują "Prawda, Miłość, Wolność". Treści programu skłaniają młodzież do refleksji i osobistych postanowień.  

Celem Turnieju "STOP NAŁOGOM" jest upowszechnienie wśród uczniów wiedzy na temat konsekwencji szkodliwego działania substancji psychoaktywnych na organizm człowieka oraz kształtowanie negatywnej postawy wobec ich używania. Imprezę poprowadzili uczniowie klasy IIA, którzy zwyciężyli w ubiegłym roku.

W dwugodzinnej rywalizacji uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w 7 konkurencjach. Młodzież doskonale poradziła sobie z "mapą uzależnień", rzutem piłeczką do papierosa. Bardzo sugestywne były wykonane plakaty, obrazujące zagrożenia związane z nałogami. Najwięcej trudności sprawiało uczestnikom rozwiązanie zadania  matematycznego. Tę konkurencję zaliczyli tylko uczniowie klas IBLO i Ig. Szanowne jury, w skład, którego weszły uczennice reprezentujące Samorząd Uczniowski oraz pani pielęgniarka przyznało:

I miejsce - kl.Ih

II miejsce - kl. Ig

III miejsce - kl. IBLO

Wszyscy uczniowie biorący udział w Turnieju otrzymali dyplomy, a klasa Ih, która zwyciężyła słodkie nagrody i zaszczyt prowadzenia konkursu w przyszłym roku szkolnym.

           

Prowadzące Turniej "Stop Nałogom" - uczennice klasy IIALO 

   

 

   

Konkurencja "Mapa uzależnień" 

   

Sprawdzamy pojemność płuc - dmuchanie balonów. 

   

      Omawiamy plakaty.

   

Scenki na temat nałogów 

   

Rzut do papierosa. Niszczymy nałogi. 

   

Zadanie matematyczne 

   

 Ogłoszenie wyników konkursu.

   

         Dyplomy za udział w Turnieju                                                      Zwyciężyła klasa Ih. GRATULACJE!!!