II miejsce w Ponidziańskim Konkursie Historycznym

9 czerwca 2018 r. w BSCK odbyła się Gala Finałowa V edycji Ponidziańskiego Konkursu Historycznego. "Odrodzenie, Chwała i Sukcesy II Rzeczypospolitej", organizowanego przez Ponidziańskie Stowarzyszenie Tukidydes.

Konkurs miał na celu pogłębianie wiedzy z okresu dwudziestolecia międzywojennego, sukcesów i dokonań polskich naukowców, artystów, mężów stanu tamtego okresu, wojnach obronnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrony Lwowa w 1918-1919 r. oraz wojny obronnej z 1920 r. i Bitwy Warszawskiej. 


 

II miejsce zajęła Agnieszka Dragan - uczennica kl. 2A LO

Agnieszka przygotowała pracę na temat Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Udział uczniów w takich konkursach ma na celu kształcenie postaw patriotycznych  oraz wzmocnienie więzi narodowych poprzez propagowanie i pogłębianie wiedzy o historii Polski i Polaków. Ponadto pozwala na zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych studiów nad historią oraz sięgnięcie do źródeł historycznych, do ich badań i oceny.

Dyplomy i nagrody otrzymały również:
Aleksandra Maciąg, Kamila Nowak, Anna Wiśniewska
- uczennice kl. 2A LO