19.06.2018r. - odbywał się w Technikum Nr 1, egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (I kwalifikacja, część pisemna - kl.II).

W egzaminie uczestniczyło 27 uczniów kier. ekonomiczny, 27 uczniów kier. hotelarski i 23 uczniów kier. żywienia
i usług gastronomicznych.