I Buska Drużyna Wędrownicza  im. Zdzisława Zemły 
wita w nowym roku szkolnym 2018/2019!
 
Uczennice klas IIIC LO , IIB LO, IIH TH, IH TH pod bacznym okiem Mirosławy Gajdy i Iwony Kąkol realizują plan pracy drużyny harcerskiej poprzez udział w licznych akcjach charytatywnych, rajdach, kwestach i innch działaniach społecznych.