W dniach 03 wrzesień - 12 październik b.r. w naszej szkole praktyki studenckie odbywała Pani Małgorzata Narwojsz. Warto wspomnieć, że Pani Praktykantka jest absolwentką III LO w naszym ZSP. Dziś jest studentką 5-tego roku filologii angielskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i właśnie zakończyła swoje praktyki studenckie w naszej placówce. Opiekunką praktyk / mentorką była Pani Małgorzata Piwońska - jej dawna nauczycielka języka angielskiego.

    Pobyt Pani Praktykantki był wypełniony zarówno obowiązkami jak i spotkaniami z wychowawczynią i nauczycielami.  W ramach swoich obowiązków Pania Praktykantka zapoznała się z dokumentacją szkoły, następnie obserwowała zajęcia swojej opiekunki, a na koniec samodzielnie poprowadziła zajęcia w siedmiu klasach na różnym poziomie nauczania.

     Poza tym, Pani Praktykantka przeprowadziła pogadankę z maturzystami klasy 4e na temat: Czy warto iść na studia dzienne na przykładzie anglistyki w KUL.

     Być może Pani Małgosia powróci po studiach aby nauczać języka angielskiego w naszej szkole...
                                 

                                                                      Zajęcia w klasie 3e technikum.                                                               

                           

                                                                         Zajęcia w klasie 1C LO. 

                        

                                                        Zajęcia z maturzystami  w klasie 3B LO. 

                            

                          Spotkanie z maturzystami klasy 4e - prelekcja na temat realiów bycia studentem.