Wystawa ,,PAMIĘĆ O NIEPODLEGŁEJ” 8 listopada 2018 r.

 Podczas trwania XII Wieczoru z pieśnią i poezją patriotyczną - NIEPODLEGŁA NIEPOKORNA, za kurtyną czekała na zaproszonych gości niespodzianka, a mianowicie - wystawa pamiątek ”Pamięć o niepodległej” przygotowana przez bibliotekę szkolną.

Założeniem wystawy było ukazanie trudnej drogi Polaków do odzyskania niepodległości i kształtowania się polskiej państwowości.W dniach poprzedzających uroczystości młodzież naszej szkoły, a także zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 mieli możliwość zobaczyć przygotowaną wystawę.

 

 Panie Anna Marzec, Halina Szczepanik - Woźniak i Barbara Pobiega zaangażowały do pracy uczniów, nauczycieli historii i HiS-u.

Pani Agnieszka Bałaga wspierała wystawę, zachęcając uczniów do poszukiwań.

Do pracy zaangażował się także przewodniczący naszej szkoły – Oskar Niciarz, który indywidualnie promował to wydarzenie w klasach.

 

Nawiązano współpracę z grupami rekonstrukcyjno historycznymi, społecznym komitetem upamiętniającym wydarzenia historyczne oraz  osobami prywatnymi.

                                                       Buskie Stowarzyszenie "Pro Memoria"
 Celem stowarzyszenia jest:
1.Wspieranie, podejmowanie i rozwój wszelkich inicjatyw zmierzających do ochrony i upamiętniania spuścizny historycznej oraz dóbr i dziedzictwa kulturowego przy wzajemnym poszanowaniu państw i narodów.
2.Pogłębianie, poszerzanie i upowszechnianie wiedzy historycznej w określonych tematycznie zakresach.
3.Integracja osób i środowisk interesujących się historią wojskowości oraz kolekcjonerów broni i militariów.
4.Integracja osób i środowisk interesujących i zajmujących się strzelectwem rekreacyjnym lub sportowym.
                  
 
                   Składamy serdeczne podziękowania za wsparcie naszej inicjatywy dla:
Piotra Zeliasia i Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej  Pro Memoria. Pana  Zbigniewa Wacha i Grupy Rekonstrukcyjno Historycznej  FlaK. Bogumiły Zawada pełniącej funkcję Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Korczynie. Pana Adama Jarkiewicza - lidera społecznego komitetu działającego na rzecz upamiętnienia pilotów RAF poległych w katastrofie koło Opatowca jesienią 1944 roku, który udostępnił na wystawę szczątki silnika Liberatora - Pratt & Whitney model R1630.Uczniów, którzy udostępnili pamiątki rodzinne. Nauczycieli historii, historii i społeczeństwa, i dla tych którym historia przodków jest szczególnie bliska.

  Dla wszystkich osób prywatnych, których nie wymieniamy z imienia i nazwiska.