Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze 
z języka angielskiego 2018

Dla uczniów klas pierwszych:

Liceum: 
Poniedziałek, 7.30  sala nr 3; Agnieszka Zielińska

 

Dla uczniów uczęszczających na zajęcia PPP 

 8 godzina lekcyjna

sala numer 6 Michał Siekierski (drugi semestr) wg rozpiski:

4.02; 18.02; 4.03; 18.03; 1.04; 8.04; 13.05; 20.05; 3.06; 10.06

Dla uczniów klas II, III Liceum:
 
poszerzanie umiejętności mówienia - Małgorzata Piwońska (informacje u nauczyciela)