Konkurs matematyczny 

Licz na... siebie

Rok szkolny 2019/2020

     Cele Konkursu: 

           1. Kształtowanie wśród młodzieży postawy uczciwej rywalizacji.

         2. Rozwijanie umiejętności rachunkowych.

         3. Popularyzacja wiedzy  matematycznej wśród młodzieży.

4. Stworzenie możliwości sprawdzenia i oceny przez uczniów własnego poziomu wiedzy i umiejętności. 

 

Regulamin:

  1.  Konkurs ma charakter powszechny i adresowany jest do uczniów klas drugich   liceum i technikum oraz trzecich technikum ZSP Nr1 w Busku-Zdroju, którzy realizują podstawowy program nauczania matematyki.
  2. W konkursie biorą udział wszyscy uczniowie wyżej wymienionych klas.
  3. Zestaw zadań konkursu skłądać się będzie z co najmniej 15 zadań otwartych, sprawdzających umiejętności rachunkowe na liczbach rzeczywistych, ze szczególnym uwzględnieniem  kolwjności wykonywania działań. 
  4. Konkurs odbywa się bez użycia kalkulatorów.
  5. Laureaci I, II, III  miejsca otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
  6. Uczestnicy przystępując do konkursu wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez umieszczenie zdjęć i informacji o sukcesach na stronie internetowej szkoły oraz w broszurach i innych publikacjach.

Tegoroczna edycja konkursu odbyła się 3 grudnia. Wzieły w niej udział następujace klasy: 2A, 2C, 2h, 2e, 3h, 3e.

 

Organizatorzy Konkursu i autorzy regulaminu:

Nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju:

Ewa Kozłowska

Maria Drożdżowska

  Monika Wesołowska

------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 listopada 2018r. odbył się konkurs matematyczny Licz na..siebie.

Wzięły w nim udział klasy: 2A, 2C, 2h, 2g, 2e, 3h, 3g oraz 3e.

Poniżej fotorelacja ze zmagań z działaniami na liczbach.