30 października uczniowie wzięli udział  w wykładzie i debacie na temat:

"Uchodźcy z krajów islamskich: antycypacja wydzarzeń czy panika moralna?"

W jaki sposób postrzegamy cudzoziemców w Polsce?

 Niewielka liczebność grup cudzoziemców, którzy uzyskują w Polsce ochronę przekłada się na to jak Polacy postrzegają cudzoziemców. Większość nigdy się z takimi osobami nie zetknęła, a wiedzę o nich czerpie z mediów . Często to właśnie medialne informacje na temat sytuacji w innych krajach, kształtowały w ostatnich latach postawy polskiego społeczeństwa wobec zjawiska uchodźstwa. Kwestie postaw wobec cudzoziemców i uchodźców stały się w Polsce przedmiotem debaty dopiero od momentu nasilenia się kryzysu migracyjnego w Europie, czyli od połowy 2015 roku. Towarzyszyły im, nieobecne wcześniej w polskiej debacie, dyskusje na temat polityki wobec uchodźców i współpracy politycznej na tym polu w ramach Unii Europejskiej .

 Wykład pani dr Anny Jaśkowskiej miał na celu przybliżyć  tematykę związaną z uchodźstwem. Zwrócenie uwagi na trudne procesy asymilacji (ze względu na odmienność religijną i kulturową) uchodźców z obywatelami takich krajów jak W. Brytania, Niemcy, Francja, Belgia, Szwecja. Próba odpowiedzenia sobie na pytanie czy przyjmować uchodźców czy pomagać im tam na miejscu?