Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Harcerski biwak nocny 
Biwak nocny to d
oświadczenie, które powinien przeżyć każdy harcerz. Również i nasza drużyna IBDW wraz z II BDW prowadzoną przez Szymona Wójcika uczestniczyły we spólnym biwaku.

Na wstępie Patrycja Strózik z klasy 3C pokazała nam jak można wykonać bardzo realistyczne rany.Następnie i my przystąpiliśmy do dzieła.Rany wyglądały bardzo realistycznie.


Następnie Ewa Jurecka z klasy 3c poprowadziła kilka zabaw integracyjnych.
Nadzedł i czas do wspólnej pracy warsztatowej poprowadzonej przez druha Szymona Wójcikika, który zachęcał nas do własnego rozwoju poprzez zdobywanie odznak.
Wspólne świeczkowisko, atmosfera jaka towarzyszyła temu spotkaniu oraz "puszczanie iskierki" to najpiękniejsze symbole wspólnych spotkań harcerskich, czy też wędrowniczych.