Stypendia Dyrektora 2019
W tym roku szkolnym 56 uczniów III Liceum Ogólnokształcącego,
Technikum Nr 1 i Szkoły Branżowej Nr 1 zostało uhonorowanych stypendiami Dyrektora Szkoły za wysokie wyniki w nauce.


 W czasie spotkania ze stypendystami Dyrektor podkreślił, że tylko wytrwała i systematyczna praca młodzieży i nauczycieli skutkuje wysokimi wynikami. Również motywacja ze strony rodziców pozytywnie wpływa na efekty kształcenia.


Dyrektor życzył uczniom, by zdobywana przez nich wiedza była najlepszym sposobem na własne, niepowtarzalne życie.


Wręczając stypendia Pan Andrzej Bilewski pogratulował uczniom.

Pamiątkowe zdjęcie - stypendyści III Liceum Ogólnokształcącego.


Wręczając stypendia Pan Dyrektor pogratulował uczniom wyników.


Pamiątkowe zdjęcie - stypendyści Technikum Nr 1


Stypendia są często pierwszymi legalnie zarobionymi pieniędzmi, dlatego mają one wyjątkowy charakter. 


Dyrektor przyznał także 6 stypendiów za wybitne osiągnięcia w sporcie. 

 

 Nie starajcie się zostać ludźmi sukcesu, lecz zawsze bądźcie ludźmi wartościowymi
Albert Einstein.