Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Spotkanie z Absolwentkami  III LO -
- wsparcie w wyborze dalszej drogi edukacyjnej

Dnia 8 lutego  2019 r. w ramach doadztwa zawodowego Biblioteka Szkolna z SU zorganizowała spotkanie z absolwentkami klasy humanistycznej III LO. Monika Segda i Anna Kasperowicz to obecnie studentki Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu brały udział klasy I C, I A, II A, II B, i III A. Dziewczyny w bardzo ciekawy a jednocześnie niezwykle przystępny sposób przybliżyły nam swą drogę na łódzką uczelnię, opisała znoje studiów humanistycznych, opowiedziały o trudach i radościach swojej edukacji i życiu studenckim.

Okres studiów to czas zdobywania wiedzy, nabywania praktycznych umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, poznawania samego siebie oraz poszerzania horyzontów. Jest to również doskonały moment na nawiązywanie nowych znajomości, aktywne spędzanie wolnego czasu oraz poznawanie nieznanych dotąd miejsc. Uczniowie klas licealnych stoją przed bardzo ważnym wyborem swego przyszłego kierunku studiów.

Dowiedzieliśmy się, że same studia w zależności od wybranego kierunku do łatwych nie należą, potrzebna jest na pewno spora dawka wytrwałości, sumienność i dążenie do wyznaczonego celu. Absolwentki dokładnie wyjaśniły jak przebiegał etap rekrutacji na studia i omówiły pierwsze kroki na uczelni.

Jak mogliśmy się przekonać po rozmowie ze studentakmi nauka na uczelni wyższej znacząco różni się od tej w gimnazjum czy liceum i wymaga umiejętnosci planowania swojej pracy oraz dodatkowych aktywności. Dlatego też trzeba znać swoje mocne i słabe strony. Monika podkreśliła, iż teraz z perspektywy czasu zachęca do przemyślenia decyzji o wyborze przedmiotów zdawanych na maturze. Od najwcześniejszych lat warto się ukierunkować i dążyć do jak najwyższego wyniku z matury. Wybór szkoły wiąże się z dużą odpowiedzialnością-na wielu kierunkach uczymy się tylko po to, żeby zdać egzamin, ale by przygotować się do wymarzonej pracy.

 Studia to także wyjątkowy czas, który możemy poświecić na rozwój osobisty. Przez te kilka lat mamy bowiem możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych do przyszłej pracy. Jednak istotna jest nie tylko nauka. Studenci prowadzą bardzo aktywne życie, często korzystają z wyjazdów w ramach stypendium lub wymiany naukowej, angażują się w zajęcia dodatkowe czy pracę w kołach naukowych. Kariera wymaga nie tylko wiedzy, ale również wysokich umiejętności interpersonalnych.

Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze. Uczniowie byli zainteresowani poruszanymi tematami i zadawali wiele pytań.

Na zakończenie spotkania przewodniczący SU Oskar Niciarz złożył koleżankom podziękowania za cenne wskazówki związane z dalszymi wyborami.

Za zorganizowanie spotkania odpowiedzialne były Pani Anna Marzec i Angelika Bilewska.