Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

Drodzy uczniowie, miło nam poinformować, że w naszej szkole rozpoczęła się realizacja projektu edukacyjnego pn. „Z pieniądzem za pan brat”. Projekt jest realizowany przez Wydział Ekonomiczny Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach, a działania przewidziane w projekcie obejmują województwo świętokrzyskie oraz małopolskie.


Celem głównym projektu jest rozwój umiejętności przedsiębiorczych u młodzieży oraz zwiększenie bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez:

 1.  zainicjowanie powstania, doposażenie i wsparcie merytoryczne Szkolnego Klubu Pieniądza,
 2. organizację i przeprowadzenie konkursu plastycznego wśród uczniów szkół uczestniczących w projekcie,
 3. przeprowadzenie dla uczniów cyklu warsztatów edukacyjnych popularyzujących tematykę projektu,

 Cele szczegółowe jakie będą realizowane podczas projektu to:

 1.  edukacja ekonomiczna młodzieży w obszarze konstruowania i racjonalnego gospodarowania budżetem, w tym planowania przychodów i wydatków, zapewnienia płynności finansowej, kształtowania nawyku oszczędzania;
 2. zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży i osób dorosłych na rynku poprzez edukację z zakresu rozpoznawania autentyczności banknotów i monet będących w obiegu;
 3. zwiększenie świadomości konsumenckiej młodzieży i osób dorosłych w zakresie transakcji handlowych z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego;
 4. przygotowanie młodzieży do świadomego uczestnictwa w roli konsumenta na rynku poprzez inicjowanie powstania, doposażenie i wsparcie merytoryczne Szkolnych Klubów Pieniądza w szkołach średnich biorących udział w projekcie;
 5. popularyzacja wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ekonomicznego konsumenta na rynku poprzez opracowanie (w Szkolnych Klubach Pieniądza) i upowszechnienie (poprzez mobilną wystawę plastyczną) plakatów informacyjno-prewencyjnych wyłonionych w konkursie plastycznym o przedmiotowej tematyce.

Projekt jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.


W dniach 06 i 08.02.2019 odbył się cykl warsztatów dla ponad 200 uczniów.

Na wstępie głos zabrał dr Wacław Kotliński Dziekan Wydziału Ekonomicznego Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach.

 Następnie przeprowadzono następujące Warsztaty:

 1. Wartość i rola pieniądza w gospodarce; weryfikacja autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych.
 2. Zarządzanie budżetem domowym; organizacja finansowa przedsięwzięcia.
 3. Bezpieczne korzystanie z transakcji bezgotówkowych oraz zagrożenia związane z zakupami on-line.
 4. Projekt działalności biznesowej.

Warsztaty zostały poprowadzone przez dr Elizę Sułkiewicz.

Uczniowie otrzymali gadżety reklamowe Staropolskiej Szkoły Wyższej.


Na zakończenie odbyły się warsztaty dla klasy 2h i 3g dotyczące rozpoznawania zabezpieczeń na pieniądzach.

Z wykorzystniem odpowiedniego sprzętu uczniowie wyszukiwali zabezpieczenia.

W ramach projektu nasza biblioteka zostanie wyposażona w sprzęt do rozpoznawania zabezpieczeń na banknotach.

Również nauczyciele z zaangazowaniem sprawdzali banknoty.


UWAGA KONKURS!!!

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, gdzie w nagrodę 3 uczniów z naszej szkoły wraz z opiekunką Panią  Iwoną Kąkol pojedzie na wycieczkę do Warszawy do Narodowego Banku Polskiego.

www.zsp1busko.pl/sites/default/files/KONKURS PLASTYCZNY plakat.pdf