Bliskie spotkania uczniów „Kopernika” ze sztuką
w „Zielonej”

W ramach realizacji treści programowych z zakresu przedmiotu wiedza o kulturze prawie 130 uczniów klas I A, I B i I C z III Liceum Ogólnokształcącego w Busku – Zdroju
oraz klas II e, II g i II h z Technikum Nr 1 w Busku – Zdroju 18, 20 i 25 lutego br.,
pod opieką p. Jerzego Radziwolskiego odwiedziło buską Galerię Sztuki „Zielona”.Tam też uczniowie spotykali się z p. Bogdanem Ptakiem – znakomitym buskim artystą malarzem, który jednocześnie kieruje Galerią „Zielona”, będącą jedyną w województwie filią Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach.


Artysta interesującym słowem wstępnym wprowadzał uczniów każdej klasy w nastrój
i atmosferę bogatej dorocznej wystawy pn. „Kapitał sztuki. Suplement 2018”. Wystawa to zbiór prac malarskich i rzeźbiarskich 30 artystów – członków  Związku Polskich Artystów Plastyków oraz Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy.


Gospodarz „Zielonej” pan Bogdan Ptak ciekawie, z gawędziarskim zacięciem, mówił
o wystawianych dziełach. Zapoznał także uczniów z kilkoma technikami malarskimi
i rzeźbiarskimi, przy zastosowaniu których wystawiający artyści wykonali swoje prace. Później uczniowie mieli niepowtarzalną okazję zwiedzenia całej wystawy i podziwiania
w bezpośrednim kontakcie ok. 70 prac i eksponatów.


Bliski kontakt z artystą malarzem i z „żywą” sztuką – możliwość zobaczenia wielu prac malarskich i rzeźbiarskich – wzbudził wśród uczniów różne emocje poznawcze, które pozostawią w pamięci niezatarte wrażenie.
Serdecznie dziękujemy p. Bogdanowi Ptakowi za miłe przyjęcie w Galerii i przekazanie interesujących informacji.