Created string item:644:title for text group menu: A K T U A L N O Ś C I

 W dniu 22 lutego 2019 roku odbył się w Staropolskiej Szkole Wyższej w Kielcach konkurs turystyczno – krajoznawczy nt. „Cudze chwalicie, swego nie znacie - walory turystyczne województwa świętokrzyskiego”.

 

W konkursie udział wzięło 27 uczniów z 14 szkół ponadgimnazjalnych z całego województwa świętokrzyskiego.

Honorowy patronat nad konkursem objął Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz Świętokrzyska Regionalna Organizacja Turystyczna w Kielcach.

W czasie trwania konkursu, nauczyciele mogli wziąć udział w organizowanym na uczelni seminarium poświęconym problematyce „Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów”.

Seminarium prowadzone było przez dr Tomasza Konopkę.
Następnie zorganizowano dla wszystkich uczestników (uczniów i nauczycieli) wycieczkę do Energetycznego Centrum Nauki znajdującego się w Kieleckim Parku Technologicznym.

Komisja oceniająca prace konkursowe zwróciła uwagę na bardzo wysoki poziom uczestników.

Spośród ocenianych uczestników wytypowano trzech finalistów:

I miejsce – Prokop Izabela – klasa 2h 


II miejsce – Czekaj Kinga – klasa 2h

III miejsce – Zwierzyński Wiktor – VI liceum Ogólnokształcące im. Słowackiego w Kielcach

Wszystkim uczestnikom konkursu wręczono dyplomy i honorowe indeksy, finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe.Również opiekunowie otrzymali dyplomy za przygotowanie uczestników do konkursu.


Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy uzyskanych wyników!