Wizyta przedstawiciela Zakładu Karnego w Pińczowie 26.03.2019r.

Na początku spotkania pan dyrektor Andrzej Bilewski przywitał przedstawiciela Służby Więziennej kpt. Miłosza Rendę w progach naszej szkoły.

 Kpt. Miłosz Renda pełniący funkcję rzecznika prasowego  Zakładu Karnego w Pińczowie  przybliżył  uczniom klas maturalnych 3A,3B i 3C   ofertę edukacyjną  Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie oraz zasady rekrutacji do  w/w szkoły i  jej funkcjonowanie.

 

Podczas spotkania młodzież została zaznajomiona z charakterystyką pracy  w Służbie Więziennej oraz ogólnym funkcjonowaniem Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.   Każdy uczestnik spotkania wychodził ze spotkania z  nową wiedzą na temat specyfiki zawodu.  

Na zakończenie Dominika Arendarska i Patrycja Strózik podziękowały za bardzo pouczające  spotkanie prelegentowi wręczając słodki upominek.

 Nadmienić należy, że celem tego typu spotkań jest  jak najlepsze przygotowanie do przemyślanego wyboru szkoły, która ukierunkuje dalszą ścieżkę edukacyjną i za kilka lat życie zawodowe.

Organizatorem spotkania była biblioteka szkolna.