20 marca 2019 roku uczniowie naszej klasy wzięli udział w
Ogólnopolskim Dniu Przedsiębiorczości

 Dzień przedsiębiorczości sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.

Poniżej zdjęcia z praktyk

 

 

Jest to niepowtarzalna okazję do zweryfikowania  wyobrażeń na temat wybranego zawodu.

 

Była to okazja do zdobycia informacji o tym, jakie cechy i umiejętności są niezbędne wykonywania konkretnego zawodu.


Obserwacja stanowiska pracy i bezpośredni kontakt z osobą, która tę pracę wykonuje stwarza możliwość pogłębienia wiedzy o danym zawodzie.

Jak sami mogliśmy się przekonać - warto uczyć się od praktyków!