Europejski Korpus Solidarnośći - nowa inicjatywa UE dla młodzieży
22 maja 2019r. odbyły się w naszej szkole "lekcje europejskie".

Dotyczyły nowej inicjatywy Unii Europejskiej przeznaczonej dla młodzieży

pod nazwą Europejski Korpus Solidarności

Zajęcia poprowadził Pan Kamil Strząbała z Regionalnego Centrum Wolontariatu

w Kielcach.

Uczniowie wykonywali róznorodne ćwiczenia i zadania, których istotą było propagowanie wartości

propagowanych w UE takich jak, solidarność,poszanowanie godności ludzkiej i praw człowieka,

poszanowanie kultur i tradycji posczególnych społeczności.

Uczniowie prezentowali swoje pomysły dotyczące promocji w środowisku lokalnym

tolerancji, sprawiedliwości ,równości szans.

Wskazywali co możemy zrobić, aby wzmacniać solidarność międzyludzką?

Dyskutowali, jak budować współnotę lokalną opartą na współodpowiedzialności i wzajemnym wsparciu?

 

Uczestnicy warsztatów uzyskali bardzo obszerną wiedzę o możliwościach włączenia się

w inicjatywę Unii Europejskiejw celu umacniania wspólnoty

i czynnego udziału w rozwiązywaniu trudnych sytuacji w Europie.